Sosyal Sorumluluk Dersi

A. Ders Tanımı (Course Description)

Sosyal Sorumluluk Projesi, Yaşar Üniversitesi’nin kurumsal bilim iddiasının unsurlarından bir diğeridir; bu iddianın, akademik ve idari kadrolarının, öğrencilerinin ve mezunlarının sahip olduğu “sosyal çevreye karşı sorumluluk hisseden kimlik değeri” olarak benimsenmesini öngören becerilerinin uygulama ağırlıklı bir derstir.

B. Kredi Ağırlığı :  1 AKTS

C. Hedef (Aims)

Sosyal Sorumluluk Projesi dersi, bilim ve sanat disiplinleri arasında işbirliği sağlanarak kampus dışındaki gerçek yaşam ortamında saptanmış sorunların çözümü için ortak çalışmalar yapma; bu sorunların çözümünde alan birikimlerini diğerleri ile eşgüdümlü olarak işe koşma; uzmanlık donanımlarını diğer uzmanlık alanları ile uygun kompozisyonlar oluşturarak belirli bir amaca yönelik olarak proje bağlamı içinde kullanma; meslek dışında çevre duyarlılığının gereği sivil toplum duyarlılığını geliştirerek yaşama yansıtma becerileri ile donatır.

D. Amaç (Objectives)

Bu dersi alan Yaşar Üniversitesi öğrencilerinin;

1.                  sosyal, doğal, kültürel vb. çevre sorunu saptayabilme,
2.                  saptanan sorunun çözümü için disiplinlerarası işbirliği geliştirebilme,
3.                  süreci amaçtan taviz vermeden sürdürebilme,
4.                  sonuçlarını kamuoyu ile paylaşabilme yeterliklerini kazanması beklenir.

E. Kazandırılacak Yeterlikler (Skills)

1.             Davranış Bilimlerinin Temel İlkeleri ve Felsefesi (Psikoloji, Sosyoloji, Sosyal Psikoloji)
2.             Sorun Çözme
3.             Tasarım İlkeleri
4.             Tasarım Yöntemleri

 

Comments are closed.